ویدئو ها

کمبود آب، مشکل جهانی

۱۱ شهريور ۱۳۹۹


کمبود آب، مشکلی جهانی است که نیازمند راه حلهای محلی و در عین حال، همیاری و  همراهی کلیه افراد جامعه است. 

با مصرف صحیح آب و جلوگیری از اسراف منابع محدود موجود در طبیعت، به ادامه حیات در تنها سیازه قابل سکونت کمک کنیم.

ارسال نظر
کاربر گرامی، برای ارسال نظر روی دکمه روبرو کلیک کرده و نظر خود را ثبت کنید