زمان باقیمانده

آقای فرش را بهتر بشناسید

مشاهده ویدیو
نه به پلاستیک
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
مشاهده بیشتر
نه به پلاستیک
بزرگترین آقای فرش در اصفهان
۱۴ مرداد ۱۳۹۸
مشاهده بیشتر
بزرگترین آقای فرش در اصفهان
پنجمین شعبه آقای فرش باز هم در مشهد
۱۴ مرداد ۱۳۹۸
مشاهده بیشتر
پنجمین شعبه آقای فرش باز هم در مشهد
صادرات فرش‌های نانویی فرخ سپهر کاشان ایران به ۲۵ کشور جهان
۱۴ مرداد ۱۳۹۸
مشاهده بیشتر
 صادرات فرش‌های نانویی فرخ سپهر کاشان ایران به ۲۵ کشور جهان
مشاهده آرشیو
گره قالی
۱۴ آبان ۱۳۹۷
مشاهده بیشتر
گره قالی
RECYCLING OF JUTE WASTES USING PULPZYME ENZYME
۲۶ مهر ۱۳۹۷
مشاهده بیشتر
RECYCLING OF JUTE WASTES USING PULPZYME ENZYME
مقايسه خواص و ويژگی های انواع الياف مصرفی در فرش ماشينی
۲۵ مهر ۱۳۹۷
مشاهده بیشتر
مقايسه خواص و ويژگی های انواع الياف مصرفی در فرش ماشينی
مشاهده آرشیو
کهن‌ترین فرش جهان
۳۱ فروردين ۱۳۹۸
مشاهده بیشتر
کهن‌ترین فرش جهان
روش نگهداری فرش و مناطق فرشبافی ایران
۲۴ فروردين ۱۳۹۸
مشاهده بیشتر
روش نگهداری فرش و مناطق فرشبافی ایران
تجارت فرش در دوره قاجاریه
۲۰ اسفند ۱۳۹۷
مشاهده بیشتر
تجارت فرش در دوره قاجاریه
مشاهده آرشیو

برندهای اختصاصی