زمان باقیمانده

آقای فرش را بهتر بشناسید

مشاهده ویدیو
حتما مقایسه کنید!
۲۹ مهر ۱۳۹۸
مشاهده بیشتر
حتما مقایسه کنید!
برند محبوب سال 98
۲۴ مهر ۱۳۹۸
مشاهده بیشتر
برند محبوب سال 98
آقـاي فـرش در اتوبوسهاي تهران
۱۶ مهر ۱۳۹۸
مشاهده بیشتر
آقـاي فـرش در اتوبوسهاي تهران
نه به پلاستیک
۲۸ مرداد ۱۳۹۸
مشاهده بیشتر
نه به پلاستیک
مشاهده آرشیو
گره قالی
۱۴ آبان ۱۳۹۷
مشاهده بیشتر
گره قالی
RECYCLING OF JUTE WASTES USING PULPZYME ENZYME
۲۶ مهر ۱۳۹۷
مشاهده بیشتر
RECYCLING OF JUTE WASTES USING PULPZYME ENZYME
مقايسه خواص و ويژگی های انواع الياف مصرفی در فرش ماشينی
۲۵ مهر ۱۳۹۷
مشاهده بیشتر
مقايسه خواص و ويژگی های انواع الياف مصرفی در فرش ماشينی
مشاهده آرشیو
کهن‌ترین فرش جهان
۳۱ فروردين ۱۳۹۸
مشاهده بیشتر
کهن‌ترین فرش جهان
روش نگهداری فرش و مناطق فرشبافی ایران
۲۴ فروردين ۱۳۹۸
مشاهده بیشتر
روش نگهداری فرش و مناطق فرشبافی ایران
تجارت فرش در دوره قاجاریه
۲۰ اسفند ۱۳۹۷
مشاهده بیشتر
تجارت فرش در دوره قاجاریه
مشاهده آرشیو

برندهای اختصاصی