طرح بزرگ خرید اقساطی در آقای فرش

شرایط خرید قسطی فرش

مدارک شغلی لازم

کارمندان و بازنشستگان دولت و دارندگان جواز کسب با سند مالکیت محل کسب:

  •  آخرین فیش حقوقی مهرشده (کارمندان و بازنشستگان دولتی)، اصل جواز کسب و اصل سند محل کسب و تصویر جواز و سند مربوطه (دارندگان جواز کسب باسند مالکیت)

كارمندان شركت هاي خصوصي يا كاسبان دارای جواز کسب یا دارندگان پروانه بهره برداری از وزارت صنعت و معدن و تجارت یا جهاد کشاورزی یا دارندگان گواهی فعالیت از اتاق های بازرگانی، اصناف و اتحادیه ها

  • آخرین فیش حقوقی مهر شده يا سابقه بيمه تامين اجتماعي مهر شده توسط اخرين شركتي كه در آن اشتغال دارد (کارمندان شرکت های خصوصی)، جواز کسب در هنگام خرید اعتبار داشته باشد (کاسبان با جواز کسب)
شرایط خصوصی سقف خرید بدون پیش پرداخت سقف خرید با 20٪ پیش پرداخت
کارمندان و بازنشستگان دولت و دارندگان جواز کسب با سند مالکیت محل کسب بر اساس نتیجه رتبه اعتباری حاصل از اعتبارسنجی ثانویه 85 میلیون تومان 120 میلیون تومان
كارمندان شركت هاي خصوصي يا كاسبان دارای جواز کسب یا پروانه ....... بر اساس نتیجه رتبه اعتباری حاصل از اعتبارسنجی ثانویه 65 میلیون تومان 90 میلیون تومان
 

شرایط عمومی خرید قسطی فرش

  • حضور صاحب چک به همراه کارت ملی و دسته چک طرح صیاد
  • سفید بودن وضعیت اعتبارسنجی بانک مرکزی (حساب فاقد برگشتی، بدهی قسط و ..... باشد)
  • رتبه اعتباری حساب مشتری پس از اعتبار سنجی ثانویه در بازه مورد تائید باشد
  •  عموم مشتریان (بدون مدارک شغلی) تا سقف 40 میلیون تومان بدون پیش پرداخت و تا سقف 65 میلیون تومان با 20٪ پیش پرداخت (بر اساس نتیجه رتبه اعتباری اعتبارسنجی ثانویه)، امکان خرید اقساطی دارا می باشند.

جدول خرید اقساطی

مدت اقساط

پیش پرداخت

6 ماهه

بدون پیش پرداخت

6 ماهه

20٪ پیش پرداخت

8 ماهه

بدون پیش پرداخت

12 ماهه

20% پیش پرداخت

15 ماهه

بدون پیش پرداخت

24 ماهه

20٪ پیش پرداخت

30 ماهه

40٪ پیش پرداخت

12 ماهه شروع اقساط از زمستان 1402

20٪ پیش پرداخت