ساخت ایران
ساخت ایران

اكثر محصولات ارائه شده در مجموعه آقای فرش شامل فرش‌های ماشینی، تابلو فرش ماشینی، فرش‌های دستبافت ،تابلو فرش دستبافت و صنایع دستی از تولیدکنندگان و برندهای معتبر داخلی تهیه شده است که این نیز خود به عنوان گامی مهم در راستای حمایت از تولید داخلی به شمار می‌رود