خرید فرش تا 36 قسط بدون بهره بانکی در آقای فرش
خرید فرش تا 36 قسط بدون بهره بانکی در آقای فرش

شرایط فروش اقساطی ویژه تعاونی های مصرف و سازمانهای طرف قرارداد

 

فروش اقساطی ویژه كلیه حقوق بگیران محترم بانك رفاه و بازنشستگان محترم تامین اجتماعی در قالب طرح رفاه كالا:

 • اقساط بلند مدت تا سقف 36 ماه
 • بدون پیش پرداخت و بدون دریافت چك
 • بصورت كسر از حقوق
 • 10 درصد تخفیف ذیل فاكتور مشتری
 • ارائه تسهیلات تا سقف 50 میلیون تومان

 

فروش اقساطی ویژه كلیه فرهنگیان محترم کشور اعم ازشاغل،بازنشسته،پیمانی،قراردادی و.. در قالب طرح اتما:   

 • اقساط 15 ماهه (بدون سود)
 • بدون پیش پرداخت ، بدون دریافت چك و بدون نیاز به ضامن
 • بصورت كسر از حقوق
 • ارائه تسهیلات تا سقف 30 میلیون تومان

 

 

فروش اقساطی ویژه كلیه پرسنل محترم نیروهای مسلح (شاغل و بازنشسته) در قالب طرح حكمت كارت :

 • اقساط 12 ماهه (بدون سود)
 • بدون پیش پرداخت ، بدون دریافت چك و بدون نیاز به ضامن
 • بصورت كسر از حقوق
 • ارائه تسهیلات تا سقف اعتبار حكمت كارت

فروش اقساطی ویژه طرح های بانكی:

1-  بهین كارت سپه (بانك سپه)                            2-  همیاران سپهر (بانك صادرات)

3- طرح فیروزه ای (بانك دی)                                 4- شاپ كارت (بانك ملت)

5- كارت اعتباری آسان خرید (بانك تجارت)                6- كارت اعتباری كالا كارت (بانك قرض الحسنه مهر ایران)

 • اقساط بلند مدت تا سقف 36 ماه
 • بدون پیش پرداخت و بدون دریافت چك
 • بصورت كسر از حقوق
 • 10درصد تخفیف ذیل فاكتور مشتری (این تخفیف شامل طرح آسان خرید و كالا كارت نمی باشد)
 • ارائه تسهیلات تا سقف 50 میلیون تومان

 

فروش اقساطی ویژه كلیه دارندگان كارت اعتباری بیمه ملت :

 • اقساط 12 ماهه (بدون سود)
 • بدون پیش پرداخت ، بدون دریافت چك و بدون نیاز به ضامن
 • بصورت كسر از حقوق
 • ارائه تسهیلات تا سقف اعتبار كارت بیمه ملت

 

فروش اقساطی ویژه كلیه اعضاء محترم كارمندان و كارگران تعاونی های مصرف طرف قرارداد با مجموعه :

 • اقساط 10 الی 15 ماهه (بدون سود)
 • بدون پیش پرداخت ، بدون دریافت چك و بدون نیاز به ضامن
 • بصورت كسر از حقوق
 • ارائه تسهیلات تا سقف حواله تعیین شده از سوی سازمان طرف قرارداد

 

كلیه محصولات خریداری شده در شهرهای دارای مراكز فروش آقای فرش بصورت رایگان درب منزل و در شهرهای دارای مراكز فروش فرش فرهی به صورت رایگان درب فروشگاه تحویل مشتریان گرامی می گردد.