راهنمای جامع لکه بری فرش
راهنمای جامع لکه بری فرش

اگر از دستورالعمل های حفظ و نگهداری فرش پیروی کنید، ماندگاری آن را سالها تضمین می کنید.

مراقبت مناسب از فرش باعث افزایش طول عمر و بهبود عملکرد آن خواهد شد و سالیان دراز از زیبایی آن لذت خواهید برد.

اگر لکه ای روی فرش دیده شد نترسید! برای هر مشکلی راه حلی هست. در این صفحه و با استفاده از همکاری کارشناسان آقای فرش، هر نوع لکه ای از روی فرش پاک خواهد شد.

با استفاده از لینکهای زیر به اطلاعات کاملی از نحوه نگهداری و لکه بری فرش دسترسی خواهید داشت: