گروه نساجي فرهي حامي محيط زيست

۱۰ آذر ۱۳۹۸
چاپ صفحه
گروه نساجي فرهي حامي محيط زيست

ما فقط يک زمين داريم !

گاهي وقتها بايد يادآوري کنيم به خودمان که «ما فقط يک زمين داريم»، يک کره کوچک در ميان فضاي بي انتها که هزاران سال به عنوان تنها فضاي مناسب زيست، ميزبان انسانها بوده؛ و ما با عملکرد نامناسب خود، فقط شرايط را بدتر کرده ايم. سالها گذشت تا انسانها متوجه شدند که با روندي که پس از انقلاب صنعتي در پيش گرفته اند، قطعا شاهد نابودي محيط زيست خود خواهند بود.

نابودي جنگلها و پوشش گياهي، آلوده کردن آبها و رودخانه ها و اقيانوس ها، ساخت و ساز بي رويه کارخانجات و صنايع آلوده کننده هوا و ... همگي باعث برهم خوردن تعادل طبيعي موجود در اکوسيستم و نابودي محيط زيست انسان و ساير موجودات بوده است.

اوضاع به قدري وخيم است که حتي يک روز و يک ساعت هم دير است. بايد هر چه زودتر تلاش کنيم با اصلاح عملکرد جمعي و فردي، از تخريب بيشتر زمين جلوگيري و شرايط را براي زندگي خود و فرزندانمان  بهبود بخشيم.

آقاي فرش در راستاي اين موضوع و در پاسخ به نگراني جمعي و عمل به مسئوليت اجتماعي خود، تلاش مي کند گامي هر چند کوچک در جهت فرهنگسازي در حفظ محيط زيست بردارد. از اين رو در ماه هاي گذشته با تهيه و توليد ويديوهاي آگاهي رسان و انگيزشي، کمک کرد که اذهان جامعه اين نگراني ها را از ياد نبرند.

مسائلي از جمله حفظ سلامت و عدم آلودگي آب، تفکيک زباله و تشويق به استفاده کمتر از کيسه هاي پلاستيکي از جمله موضوعاتي بودند که در اين ويدئوها مطرح شدند. اين توليدات تصويري با انتشار در شبکه هاي اجتماعي و دست به دست شدن ميان مخاطبان، بسيار مورد توجه قرار گرفتند.

آقاي فرش اميدوار است با ادامه اين مسير و نيز اجراي برنامه هاي عملي در محيط هاي سازماني خود مانند

طرح هاي بازيافت کاغذ، کم کردن مصرف پلاستيک و نيز استفاده و بازيافت ظروف غذاي فلزي به جاي ظرف پلاستيکي بتواند به رسالت خود به عنوان يک برند ملي و حامي محيط زيست عمل نمايد.

ارسال نظر
کاربر گرامی، برای ارسال نظر روی دکمه روبرو کلیک کرده و نظر خود را ثبت کنید