در آقای فرش "بخرید نخرید، برنده اید"
در آقای فرش "بخرید نخرید، برنده اید"

قرعه کشی ویژه کلیه بازدیدکنندگان فروشگاه های مشهد و کرج آقای فرش تا پایان تابستان هر ماه یکبار برگزار و به 20 نفر از برندگان 20 تخته فرش اهدا خواهد شد.

آخرین یکشنبه هر ماه در مشهد و آخرین دوشنبه هر ماه در کرج میزبان همه عزیزانی هستیم که کارت قرعه کشی خود را دریافت و به صندوق قرعه کشی انداخته اند.

کانترهای خصوص قرعه کشی در شعب آقای فرش و همچنین فروشگاه های هایپرمی و ورودی های مجتمعهای تجاری نیکامال کرج و پاژ مشهد قرار دارند و شما می توانید بعد از بازدید از فروشگاه، حتی بدون انجام خرید، شانس خود را امتحان کنید تا یکی از برندگان خوش شانس یک تخته فرش از آقای فرش باشد.

منتظر شما هستیم