۸ مرداد ۱۳۹۷

اجزای تشکیل دهنده فرش ماشینی

اجزای تشکیل دهنده فرش ماشینی

نخ خاب به نخی گفته می شود که بیشترین درصد از فرش ماشینی را به خود تخصیص داده است . نخ خاب کل سطح فرش را شامل گردیده و دارای نقش بسزا در القا احساسات متفاوت در مصرف کننده می باشد. نوع حس القا شده درمصرف کننده وابسته به خواص و ویژگی های نخ خاب به کار رفته در فرش ماشینی می باشد. در انواع مختلف فرش ماشینی عموما از پلی استر ، اکریلیک ، پلی پروپیلن ، پشم و ویسکوز به عنوان نخ خاب استفاده می شود. فرش فرهی ازپلی استر فیلامنت به عنوان نخ خاب استفاده می نمایند.

نخ پود به نخی گفته می شود که در جهت عرضی فرش ) در فرش طول بافت( و در جهت طولی فرش ) درفرش عرض بافت( قرار گرفته است . نخ پود در بافت فرش ماشینی نفش مهمی دارد . جنس نخ پود در فرش ماشینی از پلی استر ،پلی پروپیلن و جوت است. فرش فرهی از پلی استر فیلامنت به عنوان نخ پود استفاده می کند.نخ چله به نخی گفته می شود که در جهت طولی فرش ) در فرش طول بافت( و در جهت عرضی فرش ) درفرش عرض بافت( قرار گرفته است . در فرش ماشینی از دو نوع نخ چله استفاده می گردد که شامل چله شل بافت و سفت بافت میباشد. نخ چله شل بافت در فرش ماشینی نفشی اساسی در بافت برزنت فرش و نخ چله سفت بافت نفش مهمی دراستحکام ابعادی فرش ماشینی دارند . جنس چله مصرفی در فرش ماشینی از پلی استر ، پلی استر پنبه و پلی استر می باشد. فرش فرهی از پلی استر فیلامنت به عنوان نخ چله شل بافت و سفت بافت استفاده می کند.

نظرات کاربران
دیدگاه خودتان را ارسال کنید
ارسال نظر